Ujesjelles dhe Kanalizime

ujesjelles dhe kanalizime

Kemi realizuar ne te gjithe Shqiperine mbi 40 projekte, duke filluar nga ujesjellesat e zonave rurale, te zonave urbane dhe rajoneve. Jane perdorur te gjitha teknologjite bashkekohore per te arritur cilesi sa me te larte. Keto vepra jane realizuar me investime nga buxheti I shtetit, Banka Boterore si dhe fondacione te huaja qe investojne ne Shqiperi.