Rruge dhe Sheshe

Me pervojen 20 vjecare dhe eksperiencen e krijuar nga realizimi i rrugeve cilesore, vijme me teknologjine me te fundit Hollandeze, PowerCem , per punimin e nenshtresave te rrugeve dhe shesheve. Kjo teknologji mundeson trajtimin dhe transformimin e dheut natyral duke I ruajtur vetite e tij elastike, rezistencen mekanike dhe papershkueshmerine nga uji. Jemi te specializuar per sheshet e betonit, perfshire gjithe infrastrukturen e nevojshme me teknologjine e heqjes se ujerave, kullimin, drenazhimin.