Rezervuar

Ofrojme te gjithe tipet e rezervuareve B/A per ujin e pijshem, me te cilat kemi realizuar shume objekte ne te gjithe Shqiperine. Rezervuari I Shkodres, me I madhi ne Shqiperi me sasi prej 8500 m3 uje te pijshem, eshte shembulli me I mire qe mund te permendim. Kjo veper eshte investimin i qeverise Austriake e realizuar ne perputhje me normen “ONORMA”, e klasifikuar tek betonet e bardha, te cilat jane betone te prodhuar dhe hedhur ne veper, pa perdorur asnje lloj shtuesi apo aditivi. Keto punime nuk kane nevoje per asnje lloj hidrozolimi dhe plotesojne normativat pa perdorimin e filtrimit. Gjithashtu ofrojme rezervuare plastike me modele standarte deri ne 10m3 uje, si dhe porosi te vecanta pa limit ne sasi. Depozita per mbledhjen e ujerave te para te vjeshtes, te cilat aplikohen ne qendra te banuara ku ka shume trafik dhe intensitet ndertimesh, te cilat instalohen nen toke dhe parandalojne permbytjet nga shirat.