Civile dhe Industriale

Ne ofrojme projektim, zbatim, ndertim dhe zgjidhje per godinat civile dhe industriale.

Si perfaqesues ekskluzive te 21 kompanive prodhuese, lider ne Europe ne fushen e ndertimit, kemi avantazhin per te ofruar zgjidhje efikase te pershtatura me teknologjite me te fundit. Zgjidhje te fushave te ndryshme te ndertimit si: hidroizolime, termoizolime, izolime akustike, dysheme, ujesjelles – kanalizime dhe furnizim me uje.