Pishina dhe Vaska

Pishinat, vaskat apo kanalet, jane struktura te ekspozuara vazhdimisht ne kontakt me ujin dhe agjentet kimike. Gjithashtu, lind nevoja per hidroizolim i cili duhet te perballoje presionet hidrostatike pozitive dhe negative. Materialet e perdorura duhet te kene karakteristika specifike ne menyre qe te realizohet ngjitja ne siperfaqe te lageshta, elasticitet maksimal apo pershtatje per siperfaqe dhe materiale te ndryshme.