Mure

Lageshtia shkakton  demtime estetike dhe strukturore te mureve, duke vene ne rrezik shendetin e banoreve. Migrimi i kriperave dhe nxitja e bakterieve, favorizojne kushtet per semundtjet e frymemarrjes apo reumatizmen.

Ne bashkepunim me Volteco, Jon  ofron nje larmishmeri zgjedhjesh per te gjitha problemet e lageshtise ne muratura.