Fasade

Absorbimi i ujit eshte shkaku kryesor i cili shkakton degradimin e struktures se fasades. Ne mungesen e nje mbrojtieje te duhur, ndodhin fenomene si shkeputja e suvase, dalja e kriperave ne siperfaqe dhe pika termike.

Eksperienca shume vjecare e Volteco ka bere te mundur zhvillimin e sistemeve hidroizoluese ideale per keto situata, te cilat lejojne aspirimin, jane elastike dhe sigurojne zgjidhje te perhershme.