Veshje / Sisteme Izoluese

AQUASCUD SYSTEM

AQUASCUD System eshte nje sistem i plote izolues, me shume perberes, me patente, i disponueshem me dy karkteristika te ndryshme teknike.

PLASTIVO 300

PLASTIVO 300 eshte nje veshes izolues monokomponent, me elasticitet te larte, i perbere nga inerte, lidhes me baze cimentoje e polimere ne gjendje pluhuri qe, mbas perzierjes me ujin, formon nje mbulese me baze cimentoje te vazhdueshme dhe izoluese.

PLASTIVO 250

PLASTIVO 250 eshte nje veshes izolues me elasticitet te larte, me dy perberes, i perbere nga inerte, lidhes me baze cimentoje dhe polimere akrilike qe, mbas perzierjes.

PLASTIVO 200

PLASTIVO 200 eshte nje veshes izolues me elasticitet te larte, me dy perberes, i perbere nga inerte, lidhes me baze cimentoje dhe polimere akrilike

PLASTIVO 180

PLASTIVO 180 eshte nje produkt per suvatime izoluese, polimer i modifikuar prej dy perberesish, tiksotropik, elastik, i perbere nga inerte, lidhes me baze cimentoje dhe polimere akrilike ne emulsion.

PLASTIVO 90

PLASTIVO 90 eshte nje lende niveluese, izoluese me baze cimentoje, polimere e modifikuar, prej dy perberesish.