Produkte per Perforcim

MICROCLIME GEL

MICROLIME GEL eshte nje mishele e perbere nga lidhes ajrore dhe ujore, ngarkesa me veprim pucolan dhe inerte me imtesi te larte, shtuar me trashes specifike, qe i japin produktit nje karakteristike te tipit pseudoplastik (xhel).

MICROCLIME NOVECENTO

MICROLIME NOVECENTO eshte nje mishele e perbere nga lidhes ajrore dhe ujore, ngarkesa me veprim pucolan dhe inerte me imtesi te larte.

REPOSOL

REPOSOL eshte nje rreshire epoksidike e lenget, bikomponente (rreshire + ngurtesues).