Primer

PROFIX 60

PROFIX 60 eshte nje lende prej dy perberesish me baze rreshirash epoksidike, te dozuara paraprakisht, per t'u perzier ne castin e perdorimit.

PROFIX 30

PROFIX 30 eshte nje produkt me baze rreshirash akrilike te mikronizuara ne shperndarje ujore qe, mbas vendosjes, hyn ne thellesi, duke perforcuar suportin.

PROFIX 20

PROFIX 20 eshte nje produkt me baze te nje perzierje mikroemulsioni polisiloksanike dhe akrilike, ne gjendje te depertoje ne thellesi te suportit, duke e perforcuar dhe duke homogjenizuar thithjen.