Llace Izoluese

SPIDY 15

SPIDY 15 eshte nje lende e perzier paraprakisht, me baze cimentoje, e perforcuar me fibra, tiksotropike, me ngrirje te shpejte, per rikonstruksione te shpejta te betonit e te betonarmese.

TAP 3

TAP 3 eshte nje lende izoluese tiksotropike, e perzier paraprakisht, me ngrirje e ngurtesim te shpejte, e perbere nga lidhes me baze cimentoje, inerte me kokrriza me permasa te seleksionuara dhe shtesa lendesh specifike.

BARRIER

BARRIER eshte nje veshes izolues, i perzier paraprakisht, i perbere nga cimento, inerte me kokrriza me permasa te seleksionuara dhe shtesa lendesh sintetike te vecanta.

BI MORTAR

BI MORTAR eshte nje llac izolues i perforcuar me fibra.