Izolues Argjilor

VOLCLAY PANELS

VOLCLAY PANELS jane panele izolues prej kartoni te biodegradueshem, te mbushur uniformisht me Bentonit Natriumi natyral me perberje kokrrizore.

VOLGRIP TC

VOLGRIP TC eshte nej izolues bentoniti i paraderdhur, me vetlidhje me betonin.

VOLGRIP HP

VOLGRIP HP eshte nje izolues bentonit i paraderdhur, me vetlidhje me betonin e lidhur me nje membrane prej MDPE.

VOLGRIP LH

VOLGRIP LH eshte nje izolues argjilor I paraderdhur me vetlidhje me betonin, i studiuar posacerisht per punime kantieresh me veshtiresi te paket ose te mesme, me tregues te kufizuar hidraulik.