Rikonstruksion I godines se Albpetrol sh.a

Realizuar Qershor 2003 – Maji 2004

Punime prishje te suvatimeve te amortizuara, te dyshemeve te te gjithe kateve, shkalleve, shtresave te taraces, lulishteve dhe murit rrethues dhe suvatimit te jashtem, hidrosanitareve etj. Riberje i te gjitha punimeve te rifinitures ne te gjithe godinen si jashte dhe brenda, dyer dritare, hidroizolime me betonguajna dhe brajston, riberje e re e te gjithe lulishtes bashke dhe me sistemin vadites. Shpim i pusit tev ujit f.v. e pompes zhytese F.v. I te gjithe sistemit te furnizimit me uje, telefonise dhe sistemit kompjuterik e televiziv, ndricimit te jashtem dhe te brendshem.

Realizim I tavaneve te varura dhe dekorative, dysheme te cilesise se larte ne holle dhe sallat e mbledhjeve dhe zyrat kryesore. Dysheme brajtstone ne tarace dhe shtese kati me konstroksion metalik. F.v. porta te reja te telekomanduara dhe shtresa te jashteme me pllaka dekorative te cilesise se larte ne sheshe dhe rrugica te brendeshme dhe trotuari jashte murit rrethues. Punime bojatisje jashte dhe brenda. Realizim i sistemit te ftohjes me ciller qendror dhe ngrohjes qendrore me kaldaje nafte (sistem me uje dhe fankoja), sistem i aspirimit dhe ventilimit i te gjithe godines ne zyra dhe te gjitha hollet.

Gjithsej volumi qe ka godina eshte rreth 5300 m3. Jane realizuar punime me materiale komplet importi dhe te prodhuara ne itali (te certifikuara)

Lini Nje Koment

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *